Miedź, barometrem ekonomii

Aktualnie największą siłę w ramach surowców reprezentuje sektor energii, dodatkowo kakao oraz cyna. Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kolejny surowiec przybierający na sile, którym jest miedź. Pamiętajmy iż miedź jest uważana jako swoisty barometr ekonomii, pomiar siły przemysłu. Miedź jest trzecim najczęściej używanym przez człowieka metalem, zaraz po żelazie oraz aluminium. Jest także metalem używanym w wysoce cyklicznej produkcji, takiej jak konstrukcje oraz przemysł fabryczny. Dlatego zalecane jest obserwowanie notowań miedzi, jako swoistego wskaźnika kondycji ekonomii.

Gdy spojrzymy na wykres miedzi, widzimy iż po spadkach na przestrzeni bieżącego roku, notowania starają się uformować lokalne dno. Poziom aktualnego dołka znajduje się w tym samym przedziale cenowym co dołek z października 2011, co dobrze widać na załączonym wykresie tygodniowym.

 

Widzimy oznaki umocnienie się miedzi, jako, iż odbijając się od poziomu wsparcia, miedź zdołała jednocześnie przełamać linię trendu spadkowego. W lipcu oraz sierpniu miedź wygenerowała dwa sygnały kupna. Przypominamy iż w analizie Point & Figure, sygnał kupna powstaje gdy wzrostowa kolumna X, przekroczy poprzednią kolumnę wzrostową X. Dodatkowo, po siedmiu miesiącach przybywania w negatywnym odczycie, miesięczne momentum uległo zmianie na pozytywne. I jak spojrzymy kilka lat wstecz, w podobnych okresach, miedź utrzymywała się ponad dołkiem, aż do lutego.

 

Legenda:

Wykres analizy Point & Figure

X - kolumna wzrostowa

O - kolumna spadkowa

miesiące - liczby naniesione na

linie trendu - zawsze pod kątem 45 stopni

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum