Dow Jones Industrial Average Futures Tygodniowy, Dzienny i H4

Na wykresie tygodniwym długoterminowe oznaczenie fal Elliott'a faworyzuje obecnie wariant ZygZaka WXY fali (b), której szczyt na poziomie 15595 punktów jest jednocześnie momentem zwrotnym całego ruchu wzrostowego od dołka fali (a) z Marca 2009 roku (poziom 6460 punktów). Pierwszym potwierdzeniem słuszności tego licznika, będzie wybicie dołka fali 4 (niebieskie kólko) z poziomu 14472 punktów. Następnym potwierdzeniem jest wybicie technicznego oporu 14258 punktów.

djia w1

 

Istnieje jeszcze licznik alternatywny, który nie wyklucza dalszych wzrostów tak długo, jak dołek fali 4 niebieskie kólko nie zostanie wybity z poziomu 14472 punktów. Scenariusz ten zakłada, iż fala uprzenio oznaczona jako fala 5 niebieskie kółko jest tak naprawdę początkiem ostatniego impulsu wzrostowego. Minimalnym zasiegiem tej fali jest poziom równości z falą 1, czyli 16069 punktów. Następnym, i najpabrdziej prawdopodobnym celem fali 5nk jest klaster cenowy 16642 - 16865, wynikajacy z równości fal wyzszego cyklu: W=Y, (A)=(C) oraz 61%Ekspansji Fibo fali 1nk-3nk. Niemniej jednak istnieje ograniczenie w zakresie celu, jaki może osiągnąć fala 5nk względem tego licznika: ponieważ fale Elliott'a wyższego rzędu wskazują na to, że korekta (a)(b)(c) w stopniu Cyklu mialaby być korektą Prostą Nieregularną, w takim wypadku, fala (b) nie może wzrosnąć ponad 38,6%Fibo zniesienia zewnętrzego fali (a), co obrazuje rysunek:

irregular

Model Nielionowej Regresji Dynamicznej, służący do wyznaczania trendów na rozmaitych interwałach czasowych (zaznaczony na wykresie tygodniowym jako zielony kanał wzrostowy), ma puntk zaczepienia na dołku fali (a) z Marca 2009. Nachylenie kanału w kierunku północnym estymuje możliwość dalszych dynamicznych wzrostów indexu DJIA  w dość waskim przedziale cenowym. Pokazuje on również, iż strefa ryzyka ( tail risk), zaznaczona ciemniejszym kolorem zielonym, pokrywa sie również z dolkiem fali 4nk oraz z poziomem wsparcia technicznego 14258 punktów. Wybicie dołem z tej strefy oznacze oddalenie się ceny o 361%Fibo od lini regresji, co byłoby pierwszym potwierdzeniem istnienia długoterminowego szczytu na poziomie 15595 punktów. Jeżeli na wykresie dziennym zaznaczymy obszar danych od dołka fali (B), to widoczny jest owalny szczyt dynamicznego kanału regresji, który obecnie dyskontuje możliwość zaistnienia szczytu oraz dalszych spadków indeksu:

djia d1

Wykres na interwale H4 pokazuje możliwe dalsze scenariusze progresji falowej: po zakończeniu korekty fali 4 (która może jeszcze być trójkątem), brakuje ostatniego impulsu kończącego spadki i zamykającego cały cykl spadkowy fali 1. Jeżeli poziom POPYTU  (  DEMAND na wykresie) zostanie wybity, wtedy poziom docelowym fali 5 jest poziom Tygodniowego Pivota Wsparcia Poziom 2  @ 14677 ( WS1). Jeżeli ten zostanie wybity, to następnym wsparciem jest WS3 @ 14546. W tych okolicach powinna nastapić pierwsza fala wzrostowa korekty fali 2.

djia h4

 

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum